เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)
นาม ท.4 ลือเลื่องระบือไกล ต่างหวนให้ ใจเราใฝ่ฝันหา 
มีวัดเป็นศูนย์ รวมใจชาวประชา พัฒนาเด็กดีมีวินัย
แสดเขียวเด่น เป็นสง่า เวลาโบก นำพาโชค พาให้สุข สุดสดใส
พัฒนา สิ่งแวดล้อม พร้อมจิตใจ เด็กหญิงชายใฝ่รู้และใฝ่เรียน
เรามุ่งมั่น พัฒนาให้ก้าวไกล คุณธรรมคู่ความดี อย่าเสื่อมคลาย
ให้สมบูรณ์ ทั้งชีวิตและจิตใจ แม้ชีพวาย ศิษย์นี้ไม่รู้ลืม
พวกเราจง ร่วมพลังให้ลือเลื่อง ไปทั่วเมืองราชสีมาอย่าหวั่นไหว
สามัคคี รวมกำลัง มีน้ำใจ พาเพาะชำ ก้าวไกลไม่ท้อเลย


ฟังเพลง