สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน
แสด - เขียว

สีแสด : เป็นสีประจำจังหวัดนครราชสีมา และเป็นสีของธงประจำกองเสือป่านครราชสีมา
ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
นอกจากนี้ยังเป็นสีประจำวันพฤหัสบดี ซึ่งถือเป็นวันครู
อีกทั้งยังหมายถึง จิตวิญญาณและความรู้ในตัวของนักเรียนอีกด้วย

สีเขียว : เป็นสีของความเขียวขจี ความสมบูรณ์ ความสดชื่น แจ่มใส
ที่มีอยู่ในตัวของนักเรียน อันจะนำไปสู่ความเจริญงอกงามของปัญญาต่อไป