ขอแสดงความยินดี

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET )ระดับชั้นประถมศ..

ขอเเสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชำ) มีผลคะเเนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET )ระดับชั้นมัธยมศ..

ขอเเสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชำ) มีผลคะเเนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

รายงานผลการประเมินคุณภาพ (National Test :NT)ระดับชั้นประถมศึ..

ขอเเสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาล ๔(เพาะชำ) มีผลคะเเนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ผลการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึ..

พิธีรับมอบเกียรติบัตรผลการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๕ ร..

รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพสีน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ..

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 หัวข้อ “ความรักจากแม่” ระดับชั้นมัยมศ..

รางวัลการประกวด “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” โดยกรมส่งเสริมการปกค..

มอบเกียรติบัตร แก่ครูผู้ฝึกซ้อม และ นักเรียนสายชั้นอนุบาล เนื่องในกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอรำวงมาตร..

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็..

การเเข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษา ดาวรุ่งราชภัฏ ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทาลัยราชภัฏเชียงราย

รางวัลศิลปะระดับโลก ประเทศฝรั่งเศส

นางสาวเมริสา อาศัยนา ชั้น ม.5/1 โรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในรายการ Internationa..